Description

Overview about Computer Vision Technologies ., jsc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu ứng dụng các mô hình và nền tảng AI sử dụng công nghệ Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) để cung cấp các sản phẩm và giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các sản phẩm nổi bật như Nhận diện khuôn mặt, Nhận dạng ký tự OCR, Định danh khách hàng điện tử eKYC, xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP....

  • No comments yet.
  • Add a review