Description

Overview about B24

B24 là công ty phát triển ứng dụng quản lý từ thời điểm sơ khai của công nghệ thông tin Việt Nam.

Hơn 10 năm kinh nghiệm Chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp phần mềm quản lí, dịch vụ, phần mềm Điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam

Là một công ty phần mềm nhưng B24 có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm định

B24 có định hướng phát triển lâu dài với sự hợp tác mạnh mẽ của hai đối tác lớn là công ty kiểm toán Expertis và công ty tự động hóa Nhất Tinh

Chúng tôi đặt cho mình sứ mạng tạo ra những giải pháp phần mềm hiệu quả nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

  1. Ba giá trị cốt lõi Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẻ,
  2. Phương châm hoạt động: Chất lượng – Trung thực – Tiến bộ
  3. Cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

  • No comments yet.
  • Add a review